Svi najprodavaniji
Kondenzatori
Kondenzatori

Kondenzatori

Električni kondenzator je dio (element) električnoga strujnoga kruga kojemu je osnovno svojstvo sposobnost pohrane energije u obliku električnoga naboja razdvojenoga priključenjem električnoga napona između dviju vodljivih ploha (elektrode), međusobno odvojenih nevodljivim slojem (električni izolator ili dielektrik). Ta se sposobnost naziva električni kapacitet.

Aktivni filtri

Pratite nas na Facebooku